Geula-Related Recent Links

Tuesday, February 24, 2015

On Netanyahu, Congress, Iran, and Purim

(With apologies to Shirat Devorah, who had another version of the translated text)

Sod1820:

שימו לב לצירוף המקרים !!!

פעם היה מלך בשושן אשר שלט בכוחו הרב על הרבה מאד מדינות בעולם והיתה לו דחיה ובוז לעם היהודי שישב בתוכו, וקרוב לודאי שגם שנא אותם.
כיום ישנו מלך כוחני כמותו , הנשיא אובמה השולט גם הוא על הרבה מאד מדינות והוא כאותו מלך בשושן בעל אותן נטיות זהות כלפי היהודים בארצו, בעולם ובישראל בפרט, גם הוא על סקאלת הבוז והשנאה כלפינו.
המן הפרסי ביקש להרוג להשמיד ולאבד את כל היהודים רק נצרך לאישור המלך כדי לקיים תוכניתו.
כיום שליטי פרס מאיימים ומבקשים את אותו הדבר . חרבם תבוא בליבם ! ופועלים להשיג את אישורו של אובמה לכך.
בזמנו המלך בשושן , מצידו לא היה איכפת לו לאשר את תכנית המן כל עוד היתה לו מזה תועלת - עשרת אלפים ככר כסף.
כיום, כאותו מלך בשושן גם לאובמה לא איכפת כל עוד יהיה לו תועלת ולכן מוכן להמשיך לקדם את תכנית הגרעין האירני.
בזמנו , אסתר המלכה פחדה להתייצב לפני המלך , אך בהפצרות מרדכי התייצבה לפניו כדי להניא אותו מלתת יד ולהסכים לתכנית המן, הכריזה וקיימה צום ותפילה על כך 3 ימים .
בנימין נתניהו מוזמן לנאום בקונגרס ולפני אובמה על הפצצה האיראנית המכוונת אלינו על אף הרוחות הנגדיות מכל עבר הנושפות בעורפו ומנסים למונעו מבית ומחוץ, לא פחות מאשר ב 3.3 לחודש מרץ למנינם, לפי שעון ארה"ב הגובל בערב תענית אסתר י"ב אדר התשע"ה, בדיוק בצום תענית אסתר שאנו מקיימים.
האם אין הרמז הגלוי לעינינו מורה כיצד ההיסטוריה הרועמת חוזרת בענק ואנו בסכנת השמדה???
אין מקרה בעולם הכל מאת ה' רקם!!! יהודים עימדו והתפללו על עצמכם!!!

...

עיקר הרמזים

 • אסתר צמה שלושה (3) ימים
 • נאום נתניהו ביום שלישי (3)
 • ביום 3 לחודש, בחודש מרץ 3 (למנינם) 3.3.15
 • גרעין = 333
 • נחלק 333 ל3 נקבל 111
 • 111 = פלא - כל עניין הגאולה זה פלא
...

תוספת של יורם ישראל: גם לנתניהו קוראים בינימין השבט של מרדכי

תוספת של איציק יצחק אלבז: אסתר ביום זה בפרק ה' במגילה כתוב ויהי ביום השלישי פנתה למלך, בהשוואה להיום ארה"ב ורצתה לבטל הגזירה של הצורר רמזים ברורים ולא במקרה שמצטרפים להרבה רמזים לדורינו שמחזק שאנחנו בדור גאולה..

...


My translation:

Pay attention to the combination of occurrences!!!

Once there was a king in Shushan who ruled with his great power over a great many states in the world and he had scorn and contempt to the Jewish nation that dwelled within it, and it is almost certain that he hated them too.

Today, there is a powerful king just like him, President Obama, who also rules over a great many states and he is like that king in Shushan, with the same identifying leanings toward the Jews in his land, in the world, and in Israel in particular.  He too is on the scale of contempt and hate toward us.

Haman the Persian wanted to kill, destroy, and annihilate all the Jews - except he needed the king's license in order to fulfill his plan.

Today, the rulers of Persia are threatening and seeking the same thing.   Their sword shall enter into their own heart!  And they are working on receiving Obama's license for this.

In his day, the king in Shushan, from his perspective, he didn't care about approving Haman's plan - as long as he had what to gain - 10,000 silver talents.

Today, just like that king in Shushan, Obama also doesn't care as long as he has what to gain, and therefore, he is prepared to continue to advance the Iranian nuclear program.

In her time, Queen Esther was afraid to stand before the king, but with the persuasion of Mordechai, she stood before him in order to dissuade him from giving assistance and agreeing to Haman's plan.  She decreed and established a fast and prayer over this for 3 days.

Binyamin Netanyahu was invited to speak in Congress and before Obama over the Iranian bomb that is directed toward us despite opposing headwinds from all directions that are blowing against his neck and are trying to prevent him from both home and abroad - no less than on the date 3/3 according to the non-Jewish counting.  According to the U.S. clock, this borders Erev Ta'anit Esther, or the 12th of Adar, 5775 - exactly on the Fast of Esther that we keep [Israeli time].

Does not this hint that is revealed to our eyes show how our troubling history is returning in a giant way, and we are again in danger of being destroyed???

There is no coincidence in the world.  Everything was woven by Hashem!!!  Jews, rise up and pray for yourselves!!!

...

The main hints

 • Esther fasted 3 days
 • Netanyahu's speech is on a Tuesday (day 3)
 • It's on the 3rd day of the month, March 3rd (3/3/15)
 • Gematria of גרעין (nuclear) = 333
 • 333/3 = 111
 • 111 = פלא (amazing) since the entire subject of the Redemption is amazing
...
 • Addendum by Yoram Yisrael: Netanyahu's name is Binyamin, the tribe of Mordechai
 • Addendum by Itzik Yitzhak Elbaz: Esther on this day (as it says in the fifth chapter of the Megilla: "Now it came to pass on the third day") turned to the king (who is compared to the U.S, nowadays) and she wanted to cancel the decree of the oppressor using clear hints.  And it's no coincidence that this joins with many hints in our generation that we are in the generation of Redemption...

6 Comments:

At Tue Feb 24, 05:45:00 PM 2015, Blogger Devorah said...

Thank you for the real version !

 
At Tue Feb 24, 05:51:00 PM 2015, Anonymous Sharona said...

what we need is both unity and prayer just like then. we can each make a difference

http://www.breslev.co.il/articles/spirituality_and_faith/personal_growth/pierce_the_heavens.aspx?id=27298&language=english

 
At Tue Feb 24, 06:19:00 PM 2015, Blogger Devorah said...

3rd March is also a Tuesday, the third day of the week.

 
At Tue Feb 24, 10:33:00 PM 2015, Anonymous Anonymous said...

I missed the part where all jews did fasted and teshuva for three days.

 
At Wed Feb 25, 05:54:00 PM 2015, Blogger Yehoshua said...

What needs to be done is "Kanes Kol Hayehudim" hold a Jewish rally in front of the UN the day of speech publicly denouncing Obama's anti Israel anti semitism and support Bibi's as he enters to speak strongly and harshly against the passive world of the Persian inaction and the vulgar anti semitism of the world. Come on American Jews, wake up, there is still some Judaism left in you !

 
At Thu Feb 26, 07:12:00 PM 2015, Anonymous Anonymous said...

Obama isn't an Achashverosh. He's a Haman. And even if the plea were by Ester herself, it would fall on his deaf ears. We see this in part because Obama feigned anger that Bibi was invited "without W.H. knowledge," even though the W.H. was probably informed prior to the invitation (I've seen some waffling on that).

He hates us And he loves the Muslim terrorists.

Will Congress help? There are too few there willing enough to oppose Obama, and all too many who share his hate.

Hashem should help, because without Him we've got nothing.

 

Post a Comment

<< Home