Wednesday, June 13, 2007

Peres Becomes President - Foretold?

Shimon Peres will become the next President of Israel.
The curse of the Gerrer Rebbe has been broken.

The following may be quite interesting. It is a quote from ספר זרובבל (hosted by Hashem1.net), an ancient book that talks about the years preceding the Mashiah. Note that Peres will become Israel's ninth president.


ואלו הם העשרה מלכים, אשר יקומו על האומות בשבע שנים (בתקופה שלפני ביאת המשיח, כמתואר למעלה):

הראשון: סליקוס מאספמיא.
השני: ארטימוס ממדינת הים.
השלישי: קילוס (נ"י: טליס) מגיתו.
הרביעי: פאולוס מגליא.
החמישי: דומטריס ממרטניא (נ"י: מאדור).
השישי: מרקולוס מאיטליא.
השביעי: ארכטונוס מאדמוס (נ"י: מרודמא).
השמיני: מספליסניס (נ"י: אפעלסטוס) מארם-נהרים.
התשיעי: פרוס (נ"י: שירון) מפרס, יבוא ויערוך מלחמה בבקעת ארבאל, ויצא עליו ‘נשרב’, ויכהו, ויבוא וימלוך באותו בקעה. הוא מתחיל ליטע אשרות אשר שנא ה’.. וארבע מזבחות יבנה, ויכעוס לה’ במעשיו.

ורעב גדול יהיה על פני כל הארץ חמשה וארבעים יום, וישראל ומלכיהם ונביאיהם יפוצו על מדבר ירושלים ועל נחל השיטים, ומלוח על שיח קוטפים למחיתם. בו ביום: ומעיין מבית ה’ יצא, והשקה את נחל השיטים.

ומלך העשירי, הוא ארמילוס בן אבן שיש, שבבית התורף של ליצים. וכל הגויים בכל המקומות יבואו ויעמדו לפני האבן, ויקטירו לפניה, ולא יוכלו לראות פניה מיופיה, וכל אשר יגבה לבו להביט אליה לא יוכל.

12 Comments:

At Wed Jun 13, 12:52:00 PM 2007, Blogger Rosalie and David said...

The curse still continues, both the other canidates dropped out letting Peres win by default. That is not the same as winning the election.

 
At Wed Jun 13, 01:08:00 PM 2007, Blogger yaak said...

Point taken, so maybe that's still a Kiyum of the curse.
However, this is Doheik since that was done at the last minute, so it's hard to say that he didn't win - he did win the first round of voting.

Commenter "Sfaradi" from 3 posts ago says that the curse was broken due to a recent Mitzvah that Peres did. Definitely possible.

 
At Wed Jun 13, 02:45:00 PM 2007, Blogger Rosalie and David said...

Either way the roller coaster ride has just gotten alot more bumpy.

 
At Wed Jun 13, 04:01:00 PM 2007, Anonymous Anonymous said...

What is the gematria of Shimon Peres? Do we think we know who he was in a former lifetime?

 
At Wed Jun 13, 04:09:00 PM 2007, Anonymous Anonymous said...

peres is paras, but as the Jews of Paras did Tshuve, maybe Peres will too...

 
At Wed Jun 13, 05:35:00 PM 2007, Anonymous Anonymous said...

עוד לא תמו הדי תרועות השמחה בש"ס עם הבחרו של שמעון פרס לנשיאות המדינה בתמיכת חברי המפלגה, עוד לא חלף טעם הניצחון המתוק בערבו של יום, דבר אחד ברור ש"ס רשמה לעצמה הישג פוליטי חד ומרשים, הם קבעו את זהות נשיא המדינה, ולא בכדי, בחירה זו היא רק סימן לקו החדש אותה מציגה ש"ס כלפי פנים.רבים בציבור הדתי והחרדי התפלאו על ההחלטה הגורפת של ראשי ש"ס לתמוך בשמעון פרס לנשיאות המדינה, מה ראו על ככה, מה הכיוון התוהה, ולאן מובילה המטרה, נדמה לכאורה שהתשובה פשוטה, אלא שבסערת התקופה אין אנו שמים על לב את המשמעות הכפולה של המהלכים האחרונים.שר התקשורת אריאל איטיאס הוא הבעל הבית החדש בש"ס, אלי ישי כבר החזיר מזמן את המפתחות, אטיאס הוא המחליט היחידי בתנועה ואליו כפופים כל שאר חברי הכנסת, הרב יוסף נוטה לו חיבה, ומכאן השפעתו הנדירה על כל ההולך ובא בחצרו של הרב.אטיאס מוביל את ש"ס לדרך חדשה, לא עוד ימין, ברית הסטורית חדשה עם השמאל הישראלי קמה לעיננו בן לילה ואט אט קורמת לה עור וגידים, בתחילה היו כאלו שפקפקו בכך, היום זה כבר ברור, ש"ס עשתה את זה, ש"ס הולכת להיות שותפה בממשלה הכי שמאלית שכיהנה במדינה בשנים האחרונות, ברק שר הביטחון, רמון שר האוצר, ויולי תמיר שרת החינוך, אטיאס הבין שהברית המסורתית עם הימין רק הזיקה לש"ס, היא זו שהושיבה את דרעי בכלא, והיא זו שאפשרה מסע רדיפה נגד הלגטימציה של התנועה, ש"ס עם השמאל תהיה ש"ס של פעם, זו שמשמשת כעושה דברה של השלטון ולא כזו שמכתיבה לו מהלכים, זו שמשילה מעצמה את חזון ארץ ישראל השלמה תחת שלמונים רבים הנזקקים נואשות למוסדות התנועה, אלי ישי עם כל הכבוד לא הבין את זה בתחילה, עכשיו אטיאס מנסה לתקן את הטעות. עדיין לא מאוחר.ש"ס רק בתחילת דרכה החדשה וכבר זכתה למנת כופתאות מכובדת, חוק נהרי על גרורותיו, חוק עצמאות בתי הדין הרבניים, חוק נגד מצעד הגאוה ועוד תיקון לחוק הרבנות, וכל זה תוך פחות מחודש!, השמאל אומר ומקיים, מבטיח ונותן ביד רחבה, התשלום מתבצע מיד ובמזומן, כך יוצאים נשכרים מכל הכיוונים, גם ארנק כבד וגם רוח אוהדת במסדרונות השלטון והתקשורת, ש"ס החדשה לא תפתיע אותנו עם סיפורי עבריינות חדשים לבקרים, רק הייתם צריכים לראות איך הפרשיה האפילה עם ח"כ אמסלם שנתפס עם עשרות אלפי שקלים בנתב"ג הושתקה תוך פחות משתים עשרה שעות, ש"ס הימרה על הסוס הנכון במדינה, ומעתה צפויים לה ימים יפים, ימים של זוהר וממון, ימים של שובע על מי מנוחות, המחיר שהעם ישלם על כך אולי לא עומד בראש מעייניהם, הם רוצים את המושכות כאן ועכשיו, החגיגה המזרחית רק בראשיתה, התזמורת הססגונית עומדת לפצוח בשיר, שיר שלא עומד להסתיים בתקופה הקרובה, גם לא בשנים הקרובות, אולי, אולי בעוד עשר שנים ואולי אפילו יותר מישהו כאן יבין מה קרה ויתעשת, בינתיים האידיאולוגיה תצא לחופשה כפויה, ואנחנו אזרחי המדינה נצפה לה בכליון עינים עד שתשוב, אם בכלל...

 
At Wed Jun 13, 06:16:00 PM 2007, Blogger yaak said...

Anonymous, if you're quoting from a different source, which I assume you are, please provide the source.

Anyways, I don't believe the stuff written there. Yes, Shas has some left-wing elements, but it's not moving toward the left more than before - that's just plain wrong.

 
At Thu Jun 14, 09:27:00 AM 2007, Blogger joshwaxman said...

given that the other nusach is Shiron, which is quite different from Paros, and that it is followed by miParas, under the principle of lectio difficilior, I would assume that the original was Shiron and was edited from a munged manuscript into Paros based on the proximate word.

Also, it is "asher yakumu al haUmot," not "al yisrael." Nor would Peres have the power to do what else is specified in the rest of the paragraph, since in Israel, president is just a figurehead position. For example, how can he wage a war?

 
At Thu Jun 14, 10:41:00 AM 2007, Blogger yaak said...

First of all, I had to look up "lectio difficilior" in Wikipedia. :) Unlike some of us, I never took a textual criticism course in college.

I was waiting for someone to ask the questions you asked. They are indeed bomb kashas. I really don't have an answer for them. That's why my post is entitled "Foretold?" instead of "Foretold!".

But, the connections are interesting nonetheless.

 
At Thu Jun 14, 05:26:00 PM 2007, Anonymous Neshama said...

Yaak,
Oh, my, who's going to transcribe that into English for those of us who read you but not yet prolific in Ivrit.

 
At Thu Jun 14, 06:00:00 PM 2007, Blogger yaak said...

Neshama,

Here's my free translation:


And these are the 10 kings that will rise up upon the nations in the 7 years [in the period before the coming of Mashiah, as was explained above].

The first: Slikos from Spain.
The second: Artimos from a country across the sea.
The third: Kilos (Old version: Talis) from Gito.
The fourth: Paolos from Galia.
The fifth: Domtris from Martania (Old version: from Ador).
The sixth: Markolos from Italy.
The seventh: Arktonos from Admos (Old version: from Rodma).
The eigth: Masplisnis (Old version: Afelstos) from Mesopotamia.
The ninth: Paros (Old version: Shiron) from Persia, will come and wage a war in the valley of Arbal, and Nishrav will go out against him, and he will smite him, and will come and reign in that valley. He starts to plant Asheira trees, which Hashem hates. And he will build 4 alters, and he will anger Hashem in his actions.

And a great famine will be on the face of all the land for 45 days, and Israel and their kings and their prophets will scatter about the Jerusalem desert and on the Shittim River, and will grab the grass to sustain themselves. On that day: and a spring from the house of Hashem will go out and irrigate the Shittim River.

And the tenth king is Aramilus, made of marble-stone, who is in the house of idol-worship of the scoffers. And all the nations in all places will come and stand before the stone, and burn offerings before it, and will not be able to see its face from its beauty, and whoever will be haugty enough to glance at it will not be able to...

 
At Fri Jun 22, 05:54:00 AM 2007, Anonymous Anonymous said...

The torah promises life health and wealth to those who uphold her ,,,,all can be found in shimon peres. While with many who uphold the torah the opposite is the case. New,,,,so what gives. I see an upside down world. Covet is given to those wo desecrate the torah,,,,the prophets of baal,,,,this the lubavitcher rebbe said in his sichot is the last test before geulah. The prophets of baal are answered while we have to watch.

 

Post a Comment

<< Home